Dotacje unijneW związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania wysokowytrzymałych wyrobów cienkościennych wielokrotnie skręcanych, wierconych metodą flowdrill” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. STOMILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działając zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

 • Zapytanie ofertowe nr 1 – wycinarka laserowa do rur i profili – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 1_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 1_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 1_2017.docx

 • Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy


 • Zapytanie ofertowe nr 2 – wiertarka bramowa CNC – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 2_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 2_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 2_2017.docx

 • Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy


 • Zapytanie ofertowe nr 3 – giętarka trzpieniowa do rur i profili – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 3_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 3_2017.pdf

Zał.1 do zapytania ofertowego nr 3_2017.docx

 • Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy


DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Firma STOMILEX posiada także bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym przede wszystkim związanych z wdrażaniem produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnymi. Wnioskodawca z sukcesem zrealizował następujące projekty:

 • „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę STOMILEX sp. z o.o. z jego najważniejszymi partnerami biznesowymi.”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B o wartości 450 318,00 zł, realizowany w 2014 r.
 • „Opracowanie innowacyjnej mieszanki gumowej do produkcji amortyzatorów gumowo – metalowych”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie projektów celowych o wartości 622 149,00 zł, realizowany w latach 2012-2014
 • „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa STOMILEX Sp. z o. o. na rynku krajowym poprzez zakup innowacyjnego urządzenia i włączenie go do procesu produkcyjnego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie: 1.5. Rozwój przedsiębiorczości o wartości 3 819 821,21 zł, realizowany w latach 2011-2012
 • „Przygotowanie przedsiębiorstwa STOMILEX do wdrożenia nowych produktów”, Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw o wartości 1 952 000,00 zł, realizowany w 2007 r.
 • „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Stomilex Sp. z o. o. poprzez zakup wycinarki laserowej.”, Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje o wartości 2 138 482.31 zł, realizowany w latach 2004-2006

Komentarze są wyłączone.